14 березня 2018 р.

На допомогу музичному керівнику

Гра — найдоступніший вид діяльності для дитини, що дає їй змо­гу самостійно вправлятися у засвоєні способів сенсорних дій. Відмін­ність музично-дидактичних ігор від інших полягає у тому, що дитина у цікавій, доступній для неї формі має почути, розрізнити, порівняти особливості музики і скерувати свої дії відповідно до цього.

Завдання музично-дидактичних ігор відповідно до віку дошкільниківМолодша група
Учити сприймати:
·       висоту звуків — розрізняти контрастні за висотою звуки першої та другої октав;
·       ритм — розрізняти та відтворювати прості ритмічні рисун­ки, що складаються з половинних та четвертних довжин;
·       тембр — розрізняти за звучанням брязкальце, дзвіночок, бубон, піаніно;
·       динаміку — розрізняти контрастні за звучанням твори (го­лосно — тихо).
Середня група
Учити сприймати:
·       висоту звуків — розрізняти виразні можливості інтерва­лів — октави, септіми, сексти, квінти;
·       ритм — розрізняти акценти як засіб виразності у музиці на прикладі з четверними довжинами; розрізняти звучан­ня простих ритмічних рисунків;
·       тембр — розрізняти виразність звучання контрастних ін­струментів (дзвіночок, дудочка, піаніно), а також маракасів, цитри, ксилофону, флейти;
·       динаміку — розрізняти виразні можливості двох динаміч­них відтінків (голосно — тихо).
Старша група
Учити сприймати:
·       висоту звуків — розрізняти виразні можливості інтервалів від кварти до прими, тризвуччя мажорного та мінорного ладу, послідовність з трьох — п’яти ступенів;
·       ритм — розрізняти більш складні ритмічні рисунки, що складаються з двох — трьох різних рисунків і можуть міс­тити ритм із синкопами;
·       динаміку — розрізняти динамічні відтінки (голосно, по­мірно голосно, тихо, помірно тихо);

·       тембр — порівнювати за звучанням такі музичні інстру­менти, як скрипка, триола, акордеон, баян тощо.

Немає коментарів:

Дописати коментар